کوشک - معماری پایدار
کوشک - معماری پایدار مرجع تخصصی دکوراسیون داخلی, مبلمان, مصالح ساختمانی, بازسازی ساختمان, طراحی نما

تصاویر قبل و بعد از بازسازی خانه ای دو طبقه

0 351

بازسازی خانه ای دو طبقه

شرکت معماری Office of Architecture ، بازسازی خانه ای دو طبقه ، همانطور که تصاویر آنرا در ادامه مشاهده می کنید، را به عهده داشته است.

بازسازی خانه ای دو طبقه, طراحی و بازسازی نما و فضاهای داخلی خانه های قدیمی, تغییر دکوراسیون خانه های قدیمی, بازسازی خانه های فرسوده, بازسازی خانه های کلنگی, نوسازی خانه های قدیمی, نحوه بازسازی خانه های قدیمی

هدف و خواسته ی ساکنین این خانه از بازسازی آن، که ۱۱۰ سال قدمت ساخت آن بود، ساخت خانه ای بود که بتواند با گذشت زمان و با توجه به شرایط تغییر کند.

این خانه طوری طراحی و بازسازی شده است که براحتی بتواند قابل استفاده برای یک خانواده ۲ نفره و یک خانواده ۱ نفره قابل استفاده باشد. ۷۰ درصد ساختمان برای خانواده ۲ نفره طراحی شده و ۳۰ درصد باقی برای خانواده ۱ نفره.

بازسازی خانه ای دو طبقه, طراحی و بازسازی نما و فضاهای داخلی خانه های قدیمی, تغییر دکوراسیون خانه های قدیمی, بازسازی خانه های فرسوده, بازسازی خانه های کلنگی, نوسازی خانه های قدیمی, نحوه بازسازی خانه های قدیمی

با توجه به الویت های این خانواده در هر زمان خاص، این امکان وجود دارد که هر ۳ نفر از یک واحد استفاده کنند و واحد دیگر را اجاره دهند و از اجاره ی آن استفاده کنند. همچنین ساکنین این خانه می توانند هر دو واجد را باهم ترکیب کنند و هر ۳ نفر در یک فضای بزرگتر، با هم زندگی کنند. این کار به سادگی با حذف یک دیوار کوچک در طبقه دوم و حذف قسمت کوچکی از آشپزخانه، امکان پذیر است.

بازسازی خانه ای دو طبقه, طراحی و بازسازی نما و فضاهای داخلی خانه های قدیمی, تغییر دکوراسیون خانه های قدیمی, بازسازی خانه های فرسوده, بازسازی خانه های کلنگی, نوسازی خانه های قدیمی, نحوه بازسازی خانه های قدیمی

بازسازی خانه ای دو طبقه, طراحی و بازسازی نما و فضاهای داخلی خانه های قدیمی, تغییر دکوراسیون خانه های قدیمی, بازسازی خانه های فرسوده, بازسازی خانه های کلنگی, نوسازی خانه های قدیمی, نحوه بازسازی خانه های قدیمی

انتخاب متریال متنوع، جزئیات ظریف و دقیق و پیکربندی هوشمند فضا، در بازسازی این خانه، بخوبی نمایان است. جانمایی دقیق و درست سرویس بهداشتی در کنار آشپزخانه و ترکیب آن با راه پله، ساکنین این خانه را قادر کرده تا با توجه به شرایط و خواسته خود ( زندگی در کنار هم در یک واحد یا بطور مستفل در دو واحد مجزا)، سازگار شوند. به عبارت ساده تر، این خانه طوری طراحی شده که مشارکت فعالی با ساکنین داشته باشد و همیشه آماده پیش بینی و تغییرات است.

بازسازی خانه ای دو طبقه, طراحی و بازسازی نما و فضاهای داخلی خانه های قدیمی, تغییر دکوراسیون خانه های قدیمی, بازسازی خانه های فرسوده, بازسازی خانه های کلنگی, نوسازی خانه های قدیمی, نحوه بازسازی خانه های قدیمی بازسازی خانه ای دو طبقه, طراحی و بازسازی نما و فضاهای داخلی خانه های قدیمی, تغییر دکوراسیون خانه های قدیمی, بازسازی خانه های فرسوده, بازسازی خانه های کلنگی, نوسازی خانه های قدیمی, نحوه بازسازی خانه های قدیمی بازسازی خانه ای دو طبقه, طراحی و بازسازی نما و فضاهای داخلی خانه های قدیمی, تغییر دکوراسیون خانه های قدیمی, بازسازی خانه های فرسوده, بازسازی خانه های کلنگی, نوسازی خانه های قدیمی, نحوه بازسازی خانه های قدیمی بازسازی خانه ای دو طبقه, طراحی و بازسازی نما و فضاهای داخلی خانه های قدیمی, تغییر دکوراسیون خانه های قدیمی, بازسازی خانه های فرسوده, بازسازی خانه های کلنگی, نوسازی خانه های قدیمی, نحوه بازسازی خانه های قدیمی بازسازی خانه ای دو طبقه, طراحی و بازسازی نما و فضاهای داخلی خانه های قدیمی, تغییر دکوراسیون خانه های قدیمی, بازسازی خانه های فرسوده, بازسازی خانه های کلنگی, نوسازی خانه های قدیمی, نحوه بازسازی خانه های قدیمی بازسازی خانه ای دو طبقه, طراحی و بازسازی نما و فضاهای داخلی خانه های قدیمی, تغییر دکوراسیون خانه های قدیمی, بازسازی خانه های فرسوده, بازسازی خانه های کلنگی, نوسازی خانه های قدیمی, نحوه بازسازی خانه های قدیمی بازسازی خانه ای دو طبقه, طراحی و بازسازی نما و فضاهای داخلی خانه های قدیمی, تغییر دکوراسیون خانه های قدیمی, بازسازی خانه های فرسوده, بازسازی خانه های کلنگی, نوسازی خانه های قدیمی, نحوه بازسازی خانه های قدیمی بازسازی خانه ای دو طبقه, طراحی و بازسازی نما و فضاهای داخلی خانه های قدیمی, تغییر دکوراسیون خانه های قدیمی, بازسازی خانه های فرسوده, بازسازی خانه های کلنگی, نوسازی خانه های قدیمی, نحوه بازسازی خانه های قدیمی بازسازی خانه ای دو طبقه, طراحی و بازسازی نما و فضاهای داخلی خانه های قدیمی, تغییر دکوراسیون خانه های قدیمی, بازسازی خانه های فرسوده, بازسازی خانه های کلنگی, نوسازی خانه های قدیمی, نحوه بازسازی خانه های قدیمی بازسازی خانه ای دو طبقه, طراحی و بازسازی نما و فضاهای داخلی خانه های قدیمی, تغییر دکوراسیون خانه های قدیمی, بازسازی خانه های فرسوده, بازسازی خانه های کلنگی, نوسازی خانه های قدیمی, نحوه بازسازی خانه های قدیمی بازسازی خانه ای دو طبقه, طراحی و بازسازی نما و فضاهای داخلی خانه های قدیمی, تغییر دکوراسیون خانه های قدیمی, بازسازی خانه های فرسوده, بازسازی خانه های کلنگی, نوسازی خانه های قدیمی, نحوه بازسازی خانه های قدیمی بازسازی خانه ای دو طبقه, طراحی و بازسازی نما و فضاهای داخلی خانه های قدیمی, تغییر دکوراسیون خانه های قدیمی, بازسازی خانه های فرسوده, بازسازی خانه های کلنگی, نوسازی خانه های قدیمی, نحوه بازسازی خانه های قدیمی بازسازی خانه ای دو طبقه, طراحی و بازسازی نما و فضاهای داخلی خانه های قدیمی, تغییر دکوراسیون خانه های قدیمی, بازسازی خانه های فرسوده, بازسازی خانه های کلنگی, نوسازی خانه های قدیمی, نحوه بازسازی خانه های قدیمی بازسازی خانه ای دو طبقه, طراحی و بازسازی نما و فضاهای داخلی خانه های قدیمی, تغییر دکوراسیون خانه های قدیمی, بازسازی خانه های فرسوده, بازسازی خانه های کلنگی, نوسازی خانه های قدیمی, نحوه بازسازی خانه های قدیمی بازسازی خانه ای دو طبقه, طراحی و بازسازی نما و فضاهای داخلی خانه های قدیمی, تغییر دکوراسیون خانه های قدیمی, بازسازی خانه های فرسوده, بازسازی خانه های کلنگی, نوسازی خانه های قدیمی, نحوه بازسازی خانه های قدیمی بازسازی خانه ای دو طبقه, طراحی و بازسازی نما و فضاهای داخلی خانه های قدیمی, تغییر دکوراسیون خانه های قدیمی, بازسازی خانه های فرسوده, بازسازی خانه های کلنگی, نوسازی خانه های قدیمی, نحوه بازسازی خانه های قدیمی بازسازی خانه ای دو طبقه, طراحی و بازسازی نما و فضاهای داخلی خانه های قدیمی, تغییر دکوراسیون خانه های قدیمی, بازسازی خانه های فرسوده, بازسازی خانه های کلنگی, نوسازی خانه های قدیمی, نحوه بازسازی خانه های قدیمی بازسازی خانه ای دو طبقه, طراحی و بازسازی نما و فضاهای داخلی خانه های قدیمی, تغییر دکوراسیون خانه های قدیمی, بازسازی خانه های فرسوده, بازسازی خانه های کلنگی, نوسازی خانه های قدیمی, نحوه بازسازی خانه های قدیمی بازسازی خانه ای دو طبقه, طراحی و بازسازی نما و فضاهای داخلی خانه های قدیمی, تغییر دکوراسیون خانه های قدیمی, بازسازی خانه های فرسوده, بازسازی خانه های کلنگی, نوسازی خانه های قدیمی, نحوه بازسازی خانه های قدیمی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × دو =